Đề khảo sát Vật lí 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Vật lí 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc; kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức Vật lí 11 giai đoạn giữa học kì 2 năm học 2020 – 2021.

+ Khi nhiệt độ được giữ không đổi thì đường biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế vào cường độ dòng điện trong kim loại là:
+ Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?
+ Một điện tích điểm có q = 4.10-8 C đặt trong điện môi có ε = 2,5. Tính cường độ điện trường do điện tích gây ra tại M cách q một khoảng 5cm?

[ads]


Tải tài liệu