Đề KSCL Vật lý 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra định kì Vật lý 11 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2), trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kì thi khảo sát chất lượng Vật lý 11 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Vật lý 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Đường sức từ trường không có tính chất nào trong các tính chất sau?
A. Các đường sức từ trường không cắt nhau.
B. Tại mỗi điểm trong từ trường ta chỉ vẽ được một đường sức.
C. Nơi nào có cảm ứng từ lớn thì đường sức được vẽ dày và ngược lại.
D. Các đường sức từ là các đường cong không kín.
+ Bản chất dòng điện trong chất khí là:
A. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
B. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.
C. dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.
+ Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng:
A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.
B. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.
C. làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.
D. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan