Đề kiểm tra kiến thức môn GDCD lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra kiến thức môn GDCD lần 2 năm 2020 trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức môn GDCD lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội:
+ Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:
A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Pháp luật có tính quyền lực, không bắt buộc chung.
C. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
D. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến.
+ Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào:
A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội và hoàn cảnh kinh tế đều có cơ hội học tập là thể hiện:
A. Quyền học không hạn chế của công dân.
B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân.
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời của công dân.
D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan