Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD sở GD&ĐT Kiên Giang

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD sở GD&ĐT Kiên Giang.

Câu 81: Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào nào dưới đây trong bầu cử? A. Bỏ phiếu kín. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng. Câu 82: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được A. nghiên cứu khoa học. B. học vượt cấp vượt lớp. C. bình đẳng về cơ hội học tập. D. tiếp nhận học bổng danh dự. Câu 83: Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình? A. Yêu quý kính trọng ông bà, cha mẹ. B. Không phân biệt đối xử giữa các con. C. Có bổn phận thương yêu, chăm sóc giúp đỡ nhau. D. Có quyền ngang nhau trong lựa chọn nơi cư trú. Câu 84: Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế A. dân biết. B. dân kiểm tra. C. dân quản lí. D. dân bàn. Câu 85: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong A. lĩnh vực kinh doanh. B. đào tạo nhân lực. C. tuyển dụng lao động. D. tìm kiếm việc làm.
Câu 86: Cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì pháp luật quy định phải làm là A. thực hiện pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. Câu 87: Hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước là vi phạm A. hành chính. B. dân sự. C. kỉ luật. D. hình sự. Câu 88: Theo quy định của pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân không A. tách rời nhau. B. liên quan nhau. C. ràng buộc nhau. D. tác động nhau. Câu 89: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện là A. áp dụng pháp luật. B. vi phạm pháp luật. C. phổ biến pháp luật. D. tuân thủ pháp luật. Câu 90: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là bất kì công dân nào cũng được tự do A. tham vấn nghề nghiệp. B. lựa chọn việc làm. C. khám phá khoa học. D. quản trị truyền thông. Câu 91: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ? A. Bình đẳng về tự chủ đăng ký kinh doanh. B. Bình đẳng về mở rộng quy mô kinh doanh. C. Bình đẳng về nghĩa vụ kinh doanh.
D. Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm. Câu 92: Một trong những trường hợp được khám xét chỗ ở của công dân khi A. muốn xem chỗ ở có an toàn không. B. cần bắt người đang bị truy nã. Mã đề 001 Trang 2/4 – Mã đề 001 C. nghi ngờ có tội phạm đang lẫn tránh ở đó. D. phát hiện nơi đó có người thân ở nước ngoài về. Câu 93: Trong nền kinh tế thị trường quy luật giá trị không có tác động nào dưới đây? A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. C. Điều tiết năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. D. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản suất. Câu 94: Pháp luật cho phép được bắt người trong trường hợp khẩn cấp khi A. có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. B. nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. C. nghe nói người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. D. dự đoán người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Câu 95: Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án.
Câu 96: Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định A. giá cả và số lượng hàng hóa. B. chất lượng và số lượng hàng hóa. C. giá cả và giá trị sử dụng của hàng hóa. D. giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. Câu 97: Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách A. trực tiếp phát biểu ý kiến phản đối chính sách mới. B. trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan. C. trực tiếp phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi đâu. D. trực tiếp phát biểu ý kiến yêu cầu lợi ích cá nhân. Câu 98: Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. Câu 99: Các dân tộc ở Việt Nam đều có quyền tham gia vào bộ máy nhà nước. Điều này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực A. tự do tín ngưỡng B. văn hóa, giáo dục. C. chính trị. D. kinh tế. Câu 100: Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh bao gồm mọi công dân đều có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo A. sở thích và địa vị của mình. B. điều kiện và gia đình của mình. C. sở thích và khả năng của mình. D. nhu cầu và lợi ích của mình.

[ads]