Đề KSCL lần 3 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng môn Vật lý của học sinh khối 10 giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Vật lý 10 lần thứ ba.

Đề KSCL lần 3 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc có mã đề 102 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 40 câu, thời gian học sinh làm bài thi Vật lý là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Tác dụng làm quay của một lực lên một vật rắn là không đổi khi:
A. Lực đó trượt trên giá của nó. B. Giá của lực quay góc 90°.
C. giá của lực tịnh tiến trong mặt phẳng vuông góc với trục quay. D. lực quay quanh điểm đặt trong mặt phẳng song song với trục.
+ Chỉ ra câu sai.
A. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với véctơ vận tốc.
B. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
C. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.
D. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.
+ Xe lăn có khối lượng 20kg, khi đẩy bằng một lực 40N có phương nằm ngang thì xe chuyển động thẳng đều. Khi chất lên xe một kiện hàng, phải tác dụng lực 60N nằm ngang để xe chuyển động thẳng đều. Biết lực ma sát của mặt sàn tỉ lệ với khối lượng xe. Khối lượng của kiện hàng?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan