Đề khảo sát Vật lí 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Kỳ nghỉ hè năm 2019 đã kết thúc, các em học sinh 09 lên 10 lại tất bật chuẩn bị để đón chào một năm học mới, trong năm học 2019 – 2020, “thử thách” đầu tiên mà các em gặp phải chính là phải vượt qua kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lí 10. Và để giúp các em chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này, THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến các em đề khảo sát Vật lí 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Đề khảo sát Vật lí 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc với mã đề 001, đề gồm 40 câu trắc nghiệm thuộc chương trình Vật lí khối Trung học Cơ sở, thời gian dành cho học sinh để hoàn thành bài thi là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Vật lí 10 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có:
A. Vectơ vận tốc không đổi theo thời gian và luôn vuông góc với quỹ đạo chuyển động của vật.
B. Gia tốc luôn bằng không.
C. Quỹ đạo là đường thẳng.
D. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
+ Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t (km), t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
A. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.
B. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.
C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.
D. Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.
+ Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều v = v0 + at nếu:
A. v0 > 0 và a = 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. v0 = 0 và a < 0 thì đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. v0 > 0 và a > 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều.
D. v0 < 0 và a > 0 thì đây là chuyển động nhanh dần đều.

[ads]


Tải tài liệu