Đề khảo sát Vật lý 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Vật lý 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

+ Đồ thị tọa độ – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng là?
+ Một học sinh đánh rơi cùng một lúc 2 vật: cặp sách và cái bút từ một vị trí ở tầng 2 xuống, bỏ qua lực cản của môi trường thì:
+ Chu kì của một chuyển động tròn đều là 5 s. Bán kính của chuyển động là 25 m. Tốc độ dài của chuyển động là?

[ads]


Tải tài liệu