Đề khảo sát Vật lí 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Vật lí 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

+ hai lực cân bằng không thể có:
A. cùng giá B. cùng hướng C. cùng độ lớn D. cùng phương.
+ Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép giữa hai mặt tiếp xúc tăng lên?
+ Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là?
A. Lúc đầu thẳng, sau đó cong. B. Một đường thẳng.
C. Một đường tròn. D. Một nhánh của đường paralol.

[ads]


Tải tài liệu