Đề thi định kỳ lần 2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi định kỳ lần 2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh mã đề 101 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan hoàn toàn với 50 câu hỏi, yêu cầu học sinh làm bài trong thời gian 60 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đây là một kỳ thi được tổ chức thường xuyên tại trường THPT chuyên Bắc Ninh (một ngôi trường với chất lượng giáo dục được đánh giá cao) nhằm giúp giáo viên nắm được chất lượng học sinh, đồng thời thúc đẩy các em học sinh khối 11 phải luôn rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Lịch sử, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi định kỳ lần 2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Hoàn thiện đoạn dữ liệu sau sao cho đúng: “Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 đã gây ra những …….(1) hết sức nặng nề đối với nhân loại: khoảng …….(2) người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, ……(3) người chết, trên……(4) người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ”.
A. (1) thảm họa, (2) 1,5 tỉ, (3) 20 triệu, (4) 10 triệu.
B. (1) thảm họa, (2) 1,5 tỉ, (3) 10 triệu, (4) 20 triệu.
C. (1) thảm họa, (2) 20 triệu, (3) 1,5 tỉ, (4) 10 triệu.
D. (1) thảm họa, (2) 10 triệu, (3) 1,5 tỉ, (4) 20 triệu.
+ Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn dữ liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại: “Cooc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền….(1) cổ điển Pháp. La Phông-ten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…..(2) cổ điển Pháp. Mô-li-e (1622 – 1673) là tác giả nổi tiếng của nền….(3) cổ điển Pháp….”
A. (1) bi kịch, (2) nhà văn, (3) hài kịch.
B. (1) bi kịch, (2) nhà thơ, (3) hài kịch.
C. (1) chính kịch, (2) bi kịch, (3) hài kịch.
D. (1) bi kịch, (2) nhà văn, (3) chính kịch.
+ “Nội dung xã hội của cuộc cách mạng sắp nổ ra ở nước Nga chỉ có thể là nền chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cấp vô sản và nông dân. Cách mạng không thể thắng lợi ở nước Nga nếu không lật đổ chế độ quân chủ và bọn địa chủ phong kiến” (V.I.Lê-nin. Toàn tập, tập 1). Cuộc cách mạng sắp nổ ra được nhắc đến trong đoạn trích trên là:
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917.
B. Cách mạng 1905 – 1907.
C. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết.
D. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917.

[ads]


Tải tài liệu