Đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Thời điểm giữa học kỳ 1 của năm học là thời điểm nhiều trường chọn để bắt đầu tổ chức các kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử, bởi vì lúc này, các em đã nắm được một phần kiến thức môn Lịch sử 12, và việc bắt đầu sớm như vậy sẽ luôn là lợi thế, để các em có được sự chuẩn bị tốt nhất.

THI247.com chia sẻ đến các em đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách ngoại giao của Việt Nam trong việc vận dụng nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trong việc giải quyết vấn đề biển Đông?
A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, liên kết với các nước lớn như Mĩ, Nhật Bản cùng giải quyết.
B. Không làm tình hình căng thẳng và không mở rộng phạm vi tranh chấp.
C. Tuyên bố lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề biển Đông là mọi tranh chấp giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
D. Đưa ra đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lí để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
+ Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc đã:
A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc chủ nhân dân, tiến lên Tư bản chủ nghĩa.
C. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
+ Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN, văn hóa truyền thống của dân tộc đứng trước nguy cơ thách thức:
A. truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam bị mai một.
B. nếu không tận dụng cơ hội để phát triển, nước ta sẽ có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới.
C. đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa của dân tộc, hòa nhập dễ hòa tan.
D. sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước trong khu vực với nước ta do có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hóa, xã hội.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan