Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Lịch sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án chi tiết đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Lịch sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, kỳ thi diễn ra vào tháng 05 năm 2020.

Trích dẫn đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Lịch sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Bản chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP) của nước Nga Xô viết là gì?
A. Thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.
B. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
C. Nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
D. Loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.
+ Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước vì:
A. nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.
B. buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh đặc biệt.
C. chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
D. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.
+ Nội dung nào sau đây là chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954?
A. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.
B. Tránh giao chiến ở miền Bắc với Pháp để mở cuộc đàm phán ngoại giao.
C. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông Xuân 1953 – 1954.
D. Trong vòng 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng, kết thúc chiến tranh.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan