Đề KSCL Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra chất lượng Lịch sử 12 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2) và ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Sau thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
A. “Việt Nam hóa chiến tranh”. B. “Đông Dương hóa chiến tranh”.
C. “Chiến tranh một phía”. D. “Chiến tranh cục bộ”.
+ Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 – 1925) đã:
A. thúc đẩy sự phân hóa các giai cấp xã hội.
B. khẳng định sự trưởng thành hoàn toàn của giai cấp công nhân.
C. làm xuất hiện các tổ chức yêu nước.
D. đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.
+ Nhận xét nào sau đây không đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968?
A. Làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ.
B. Buộc Mĩ phải tuyên bố “ phi Mĩ hóa” chiến tranh ở Việt Nam.
C. Buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
D. Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan