Đề KSCL Sinh học 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra chất lượng Sinh học 12 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2) và ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Sinh học 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Sinh học 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây về vai trò của chọn lọc tự nhiên (CLTN) là không đúng?
A. CLTN không thể loại bỏ hoàn toàn một gen lặn có hại ra khỏi quần thể.
B. CLTN chống lại alen trội nhanh chóng làm biến đổi tấn số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
C. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và tác động gián tiếp lên kiểu gen.
D. CLTN làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số tương đối của các alen.
+ Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân của tế bào nhân thực?
A. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtionin.
B. Bộ ba đối mã trên tARN khớp với bộ ba trên mARN theo nguyên tắc bổ sung.
C. Khi phiên mã, enzym ARN pilimeaza chuyển dịch theo chiều từ 5’ – 3’ trên mạch gốc của phân tử ADN.
D. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều riboxom tham gia dịch mã trên một phân tử mARN.
+ Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang?
A. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước.
B. Vì dòng nước chảy hai chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước.
C. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước.
D. Vì dòng nước chảy hai chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước.

[ads]


Tải tài liệu