Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Toán trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án chi tiết đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Toán trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, kỳ thi diễn ra vào tháng 05 năm 2020.

Trích dẫn đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Toán trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm. Véctơ nào dưới đây là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)?
+ Một lớp có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 bạn học sinh sao cho trong đó có đúng 3 học sinh nam?
+ Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của hình trụ. Tính thể tích khối trụ.
Tải tài liệu