Đề KSCL THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

THI247.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo giảng dạy môn Địa lý cùng các em học sinh khối 12 đề KSCL THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1, đề có mã đề 121 gồm 5 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để hoàn thành đề thi này, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 1, đây là thời điểm khá sớm để tổ chức thi thử môn Địa lý, tuy nhiên lại phù hợp với tình hình thi THPT Quốc gia môn Địa lý hiện nay, khi mà hình thức cũng như cấu trúc đề được thử nghiệm và thay đổi liên tục, do đó việc thi thử Địa lý 2019 càng sớm càng tốt, giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt những thay đổi đó để có kế hoạch ôn tập phù hợp, đề thi thử Địa lý có đáp án giúp các em có thể kiểm tra lại kết quả sau khi thử sức với đề.

Trích dẫn đề KSCL THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Cho biểu đồ sau. Biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004. Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004?
A. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng.
B. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu.
C. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu.
D. Cán cân xuất nhập khẩu các năm luôn dương, Nhật Bản là nước xuất siêu.
+ Cho biểu đồ. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
C. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
D. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
+ Phong hóa lí học là:
A. việc giữ nguyên đá và không làm biến đổi thành phần khoáng vật và hóa học.
B. sự phá hủy đá thành các khối vụn mà không làm biên đổi thành phần hóa học.
C. việc giữ nguyên đá nhưng làm biến đổi màu sắc, thành phần, tính chất hóa học.
D. sự phá hủy đá thành các khối vụn, làm biến đổi màu sắc, thành phần hóa học.
Tải tài liệu