Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 môn Địa lý. Kỳ thi thử Địa lý hướng đến nhiều mục đích:
+ Kiểm tra, củng cố lại các kiến thức Địa lý THPT của học sinh khối 12 sau kỳ nghỉ lễ Tết Âm Lịch.
+ Giúp học sinh làm quen, nắm được cấu trúc đề thi THPTQG môn Địa lý năm học 2018 – 2019.
+ Nhà trường và giáo viên bộ môn Địa lý 12 nắm được chất lượng học sinh để có những có những điều chỉnh phù hợp trong phương pháp dạy và học môn Địa lý.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề gồm 06 trang với 40 câu hỏi và bài tập hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi môn Địa lý là 50 phút, cấu trúc đề bám sát đề minh họa Địa lý 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do?
A. hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.
B. tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới.
C. môi trường biển bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.
D. việc chế biến thủy sản, nâng cao chất lượng thương phẩm còn nhiều hạn chế.
+ Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của nước ta?.
A. Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp.
B. Làm tăng tính chất bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp.
C. Là cơ sở để đa dạng hóa cơ cấu mùa vụ và sản phẩm nông nghiệp.
D. Tạo điều kiện cho hoạt động nông nghiệp thực hiện suốt năm.
+ Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước được thể hiện:
A. là vùng có những trung tâm công nghiệp nằm rất gần nhau..
B. là vùng tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp nhất cả nước.
C. là vùng có tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong các vùng.
D. là vùng có các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước.