Đề minh họa Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đúng như cam kết đã phát biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hôm nay (ngày 06/12/2018), bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề minh họa Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhằm giúp các em học sinh khối 12 có cái nhìn chính xác nhất về hình thức và cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019, để các em có phương pháp ôn tập phù hợp, hướng đến kỳ thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Đề minh họa Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có mã đề 001 gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút (không tính thời gian phát đề).

Đáp án và lời giải chi tiết của đề minh họa Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019 – Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được THI247.com cập nhật sớm nhất có thể.

Trích dẫn đề minh họa Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019 – Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?
A. Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á.
B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
C. Liên quân Mỹ – Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít Đức.
D. Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.
+ Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?
A. Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
B. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
C. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.
D. Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam.
+ Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?
A. Tổng tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn.
B. Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh và tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.
C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.
D. Tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

XEM TRỰC TUYẾN