Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

Nhằm kiếm tra lại các kiến thức Lịch sử 10, Lịch sử 11 và một số nội dung Lịch sử 12 đã học, đồng thời giúp các em làm quen sớm để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, trường THPT chuyên Bắc Ninh tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử lần 1 dành cho toàn bộ học sinh khối 12 của trường. Đề có mã 101 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút (không tính thời gian giám thị phát đề). Đề thi thử Lịch sử 2019 có đáp án đầy đủ các mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1:
+ Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?
A. Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những tác động xấu về mặt xã hội.
B. Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến xã hội tích cực.
C. Chuyển biến về xã hội kéo theo sự biến đổi về mặt kinh tế.
D. Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội.
+ Điểm giống nhau cơ bản giữa “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên (đầu năm 1930) với “Luận cương chính trị” (10/1930) là đều:
A. xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.
B. xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo.
C. xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
D. xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.
+ Cơ hội tiêu diệt giặc sau chiến thắng Cầu Giấy (21 – 12 – 1873) của quân dân ta bị bỏ lỡ vì:
A. Thực dân Pháp ngày càng củng cố dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.
B. Triều đình Huế chủ động thương thuyết rồi kí với thực dân Pháp Hiệp ước 1874.
C. Triều đình Huế đàn áp các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.
D. Thực dân Pháp hoang mang lo sợ và tìm mọi cách thương lượng.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan