Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 môn Lịch sử. Kỳ thi thử Lịch sử hướng đến nhiều mục đích:
+ Kiểm tra, củng cố lại các kiến thức Lịch sử THPT của học sinh khối 12 sau kỳ nghỉ lễ Tết Âm Lịch.
+ Giúp học sinh làm quen, nắm được cấu trúc đề thi THPTQG môn Lịch sử năm học 2018 – 2019.
+ Nhà trường và giáo viên bộ môn Lịch sử 12 nắm được chất lượng học sinh để có những có những điều chỉnh phù hợp trong phương pháp dạy và học môn Lịch sử.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề gồm 07 trang với 40 câu hỏi và bài tập hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi môn Lịch sử là 50 phút, cấu trúc đề bám sát đề minh họa Lịch sử 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Yếu tố chủ quan quyết định đến thắng lợi trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là?
A. ý thức dân tộc và sự trưởng thành của lực lượng xã hội ở các nước thuộc địa.
B. giai cấp tư sản dân tộc ngày càng đông về số lượng, ý thức được sứ mệnh của mình.
C. giai cấp công nhân xuất hiện và ngày càng trưởng thành, từng bước bước lên vũ đài chính trị.
D. sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc.
+ Đâu là công thức tổng quát về chiến lược “Chiến tranh cục bộ” mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam?
A. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu + vũ khí, trang bị, cố vấn Mĩ.
B. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ là chủ yếu + vũ khí, trang bị, cố vấn Mĩ.
C. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + Quân đồng Minh + quân đội Sài Gòn + cố vấn, trang bị kĩ thuật của Mĩ.
D. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đồng minh của Mĩ là chủ yếu + vũ khí, trang bị, cố vấn Mĩ.
+ Ý nào không phản ánh hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh để lại?
A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ diễn ra cuộc chiến tranh thế giới mới.
B. Lợi dụng Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đe dọa an ninh thế giới.
C. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người để chạy đua vũ trang.
D. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ bị phá vỡ.