Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử sở GD&ĐT Bắc Ninh

Chỉ còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa là kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Và để giúp các em học sinh khối 12 đang sinh sống và học tập tại tỉnh Bắc Ninh có một sự chuẩn bị thật chu đáo cho kỳ thi sắp tới, vừa qua, phòng quản lý chất lượng, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019.

THI247.com giới thiệu đến các em nội dung đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử sở GD&ĐT Bắc Ninh, đề thi có mã đề 201 được biên soạn dựa theo hình thức và cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, đề gồm 6 trang với 40 câu Lịch sử lớp 10, 11 và 12 (nội dung Lịch sử 12 chiếm phần lớn), thời gian làm bài thi thử môn Lịch sử là 50 phút.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Các cuộc đấu tranh trên phạm vi cả nước nhân ngày Quốc tế lao động 1 – 5 trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 có ý nghĩa gì?
A. Lật đổ chính quyền thực dân phong kiến và thành lập chính quyền Xô viết.
B. Lần đầu tiên nông dân Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
C. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân và nông dân.
D. Đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng.
+ Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về việc thực hiện xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn dốt và khó khăn về tài chính của ta sau Cách mạng tháng Tám: 1. Cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội; 2. Quốc hội cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước; 3. Hồ Chủ Tịch kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ; 4. Quốc hội thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
+ Năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập với mục đích:
A. tổ chức bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
B. đoàn kết với các dân tộc thuộc địa đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến.
C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh để đánh đuổi giặc Pháp và tay sai.
D. tập hợp những người Việt Nam yêu nước ở Trung Quốc để xây dựng lực lượng vũ trang.
Tải tài liệu