Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh, đây là tư liệu ôn tập hữu ích cho các bạn khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD sẽ diễn ra.

Trích dẫn đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh:
+ Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố C đã yêu cầu người dân không được để xe trên hè phố. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây ?
A. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.
B. Là phương tiện để đảm bảo mỹ quan thành phố.
C. Là công cụ quản lý đô thị hữu hiệu.
D. Là hình thức cưỡng chế người vi phạm.
+ Cảnh sát giao thông xử phạt nguời tham gia giao thông đường bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?
A. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lí.
B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
C. Bình đẳng khi tham gia giao thông.
D. Bình đẳng trước pháp luật.
+ Thông tin của thị trường giúp người mua:
A. điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất.
B. biết được số lượng và chất lượng hàng hóa.
C. biết được giá cả hàng hóa trên thị trường.
D. mua được hàng hóa mình cần.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan