Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh, đề được biên soạn nhằm tạo ra một kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học thử nghiệm để các em học sinh khối 12 được làm quen với quy chế thi, nắm được cấu trúc đề, được cọ sát nâng cao năng lực môn Hóa học, từ đó các em sẽ có bước chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019.

Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh có mã đề 221, đề thuộc bài thi Khoa học Tự nhiên (KHTN), đề được biên soạn tương tự cấu trúc đề tham khảo THPTQG môn Hóa học năm học 2018 – 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi trong 50 phút.

Trích dẫn đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?
A. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.
B. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.
C. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.
D. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.
+ Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là?
A. fructozơ, amoni gluconat. B. glucozơ, axit gluconic.
C. glucozơ, amoni gluconat. D. glucozơ, bạc.
+ Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (2) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch HCl. (3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng. (4) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4. (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là?