Đề thi chuyên đề Sinh học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Sinh học lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá trình chuẩn bị kiến thức hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Sinh học năm 2019.

Đề thi chuyên đề Sinh học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Sinh học 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề có mã đề 132 gồm 04 trang với 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 50 phút, đề thi có đáp án.

Thông qua kỳ thi chuyên đề Sinh học 12 lần 3 này, trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc hướng đến nhiều mục tiêu: kiểm tra, củng cố lại toàn bộ kiến thức Sinh học 12 trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện để các em rèn luyện nâng cao kiến thức môn Sinh học 12, giúp các em nắm vững cấu trúc đề THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019, nâng cao phương pháp dạy và học Sinh học 12 để thực hiện cuộc “nước rút” khi kết thúc nghỉ Tết.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Sinh học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hình thành loài bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên. B. Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lí.
C. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất. D. Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hoá chỉ diễn ra ở động vật.
+ Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?
A. là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi. B. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.
C. có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. D. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về hai cực của tế bào.
+ Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là?
A. ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. B. ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
C. ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. D. ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.