Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Tuần qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Sinh học lần thứ ba năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12, kỳ thi nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng Sinh học 12 giai đoạn giữa học kỳ II năm học 2018 – 2019, đồng thời giúp học sinh ôn luyện hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Sinh học năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc được biên soạn dựa trên cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 50 câu trắc nghiệm với nội dung tập trung chủ yếu vào chương trình Sinh học 12, thời gian làm bài thi KSCL Sinh học 12 là 50 phút, THI247.com đã đính kèm phần đáp án của đề thi ở bên dưới nội dung đề nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng tra cứu.

Trích dẫn nội dung đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giới hạn sinh thái?
A. Sinh vật sống được ngoài khoảng giới hạn sinh thái khi gặp điều kiện thuận lợi.
B. Trong khoảng chống chịu, nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.
C. Giới hạn sinh thái chỉ đúng với các nhân tố vô sinh.
D. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của nhiều nhân tố thái mà ở đó sinh vật phát triển ổn định theo thời gian.
+ Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFGHI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có trình tự các gen trên NST là ABCDEHGFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến:
A. đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.
B. chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST.
C. đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.
D. chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.
+ Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin người.
(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao.
(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.
(4) Tạo giống nho cho quả to, không có hạt.
(5) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền vitamin A) trong hạt.
(6) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.
(7) Tạo giống cừu sản sinh protêin huyết thanh của người trong sữa.
Những thành tựu có ứng dụng công nghệ tế bào là?