Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) lớp 12 lần 1 môn Sinh học năm học 2019 – 2020 vừa được tổ chức tại trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua là một kỳ thi quan trọng trong quá trình đánh giá năng lực học tập môn Sinh học của học sinh khối 12, đồng thời là bước chuẩn bị tất yếu cho quá trình ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020.

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi – kiểm tra trắc nghiệm môn Sinh học 12.

Trích dẫn đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Nhận định nào sau đây đúng?
A. Dung dịch cônsixin gây ra đột biến mất cặp nuclêôtit.
B. Đột biến gen gây hậu quả nặng nề hơn so với đột biến NST.
C. Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm (GP*P) kết cặp với Timin sẽ gây đột biến thay thế cặp nuclêôtit.
D. Chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X qua 2 lần tái bản ADN.
+ Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền?
A. Bộ ba 5’UAG3′ không mã hóa axit amin, mà chỉ làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
B. Bộ ba 5’UUX3′ quy định tổng hợp phêninalanin.
C. Bộ ba 5’UUA3′ và bộ ba 5’XUG3′ cùng quy định tổng hợp lơxin.
D. Bộ ba 5’AUG3′ quy định tổng hợp mêtiônin và mang tín hiệu mở đầu dịch mã.
+ Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A, a; B, b; D, d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen, nếu cứ một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ?

[ads]


Tải tài liệu