Đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Để kiểm tra đánh giá khách quan và chính xác chất lượng học tập môn Sinh học của học sinh khối 11, vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Sinh học 11 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM được biên soạn theo dạng đề tự luận với 5 câu, học sinh làm bài thi HK2 Sinh học 11 trong thời gian 45 phút, đề thi có hướng dẫn giải.

Trích dẫn đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Trong các hình thức sinh sản sau đây, hình thức nào thuộc sinh sản vô tính hoặc sinh sản hữu tính?
1. Cây mới được tạo ra từ 1 đoạn thân cắm xuống đất.
2. Từ 1 quả của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.
3. Ở rau má, cơ thể con được hình thành từ thân bò.
4. Cây mạ được mọc lên từ hạt lúa.
5. Cây mới được mọc ra từ những chồi mới trên gốc 1 cây đã bị chặt.
+ Hãy cho biết cây hai lá mầm trong hình bên có những loại mô phân sinh nào tương ứng với vị trí 1, 2, 3? Tác dụng của mỗi loại mô phân sinh đó là gì?
+ Từ đó trình bày vai trò của các hoocmôn này đối với sự thay đổi thể chất và tâm sinh lý của nam và nữ ở tuổi dậy thì.

[ads]


Tải tài liệu