Đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 11 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Sinh học 11. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Sinh học 11 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Sinh học 11 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 03 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Sinh học 11. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? nhận xét nào sai, vì sao sai?
(1) Hầu hết là các phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là phản xạ có điều kiện.
(2) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học nhanh hơn so với truyền xung trên sợi trục không có bao miêlin.
(3) Sinh trưởng sơ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm.
(4) Ở mức độ tế bào, hoocmôn Auxin kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào.
(5) Thực vật hạt kín có sự thụ tinh kép.
+ Nêu đặc điểm các giai đoạn phát triển ở sâu bướm.
+ Nêu vai trò của hoocmôn sinh trưởng, ơstrôgen và testostêrôn ở động vật có xương sống?

[ads]


Tải tài liệu