Đề thi học kì 2 Sinh học 11 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 2 Sinh học 11 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn có tư liệu tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 Sinh học 11 sắp tới.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Sinh học 11 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Trong các tập tính sau đây, tập tính nào là tập tính xã hội?
A. Chim công đực nhảy múa và khoe bộ lông.
B. Chó sói đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.
C. Chim bồ câu định hướng bay nhờ từ trường trái đất.
D. Kiến lính hi sinh thân mình để bảo vệ tổ.
+ Trình bày khái niệm biến thái ở động vật. Dựa vào biến thái, người ta chia phát triển của động vật thành mấy kiểu? Kể tên những kiểu đó.
+ Thầy dạy môn Toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có, bạn đã giải được bài tập đó. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào sau đây?
A. Điều kiện hóa đáp ứng. B. Học khôn.
C. Điều kiện hóa hành động. D. Học ngầm.

[ads]


Tải tài liệu