Đề thi HSG Vật lí 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và lời giải chi tiết đề thi HSG Vật lí 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, nhằm giúp các bạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Vật lí 12 sắp tới.

Trích dẫn đề thi HSG Vật lí 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng m = 20g được treo trên sợi dây dài l =40cm ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 10=π2 m/s2. Đầu trên của con lắc được treo cố định ở điểm I. Ban đầu vật đứng yên ở vị trí cân bằng O. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí trong suốt quá trình con lắc chuyển động.
+ Tại điểm M nằm trên OI sao cho OM=2 MI người ta đóng một chiếc đinh. Khi vật đi qua vị trí cân bằng sang trái thì dây vướng vào đinh và chuyển động sang trái với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng là β. Xác định β và chu kì dao động mới.
+ Một chùm sáng đơn sắc, hẹp (coi là một tia sáng) chiếu đến một quả cầu trong suốt với góc tới i. Chiết suất của quả cầu phụ thuộc vào bán kính quả cầu theo công thức với R bán kính quả cầu, a là hằng số, r là khoảng cách từ tâm cầu tới điểm có chiết suất n(r).Tia sáng bị khúc xạ trong quả cầu.

[ads]


Tải tài liệu