Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 1 trang với 4 câu hỏi và bài toán tự luận, thời gian làm đề 50 phút (không kể thời gian giao đề), đây là kỳ kiểm tra định kỳ tại trường nhằm yêu cầu học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học trước đó, đồng thời nhà trường và giáo viên nắm được chất lượng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, kỳ thi được tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 2018, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Một chiếc thuyền chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 36km mất thời gian là 1giờ30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Hãy tính vận tốc của thuyền đối với dòng chảy và khoảng thời gian ngắn nhất để thuyền chạy ngược dòng từ bến B đến bến A.
+ Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc?
+ Người ta treo một cái đèn khối lượng m = 500g vào một giá đỡ gồm hai thanh nhẹ AB và AC như hình vẽ. Biết AB = 30cm, AC = 50cm và lấy g = 10 m/s2. Hãy xác định lực tác dụng lên các thanh AB, AC. Thanh nào có thể thay thế được bằng một sợi dây? Vì sao?

[ads]

Tải tài liệu