Đề KSCL giữa HK1 Vật lý 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Vật lý 10 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Vật lý 10. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Vật lý 10 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Vật lý 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
+ Chuyển động tròn đều là chuyển động có:
A. tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.
B. quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.
C. quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn tăng đều theo thời gian.
D. quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn giảm đều theo thời gian.
+ Trong chuyển động thẳng đều:
A. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
B. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
C. tọa độ x tỉ lệ với tốc độ v.
D. quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với tốc độ v.
+ Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 10m/s. Trong giây thứ năm kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần ôtô đi được 28m. Gia tốc của ôtô là?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan