Đề thi thử Địa lí THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

Ngày 24 tháng 2 năm 2019 (4 tháng trước kỳ thi chính thức THPTQG 2019 môn Địa lí), trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương) tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Địa lí năm học 2018 – 2019 lần thứ nhất, kỳ thi là dịp để nhà trường phổ biến các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lí: quy chế thi, cấu trúc đề thi Địa lí.

Đề thi thử Địa lí THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương có mã đề 301 gồm 5 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan môn Địa lí 10 – 11 – 12, thời gian làm bài thi thử Địa lí là 50 phút, theo đánh giá của THI247.com, đề có cấu trúc giống và độ khó tương đương với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử Địa lí THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ Nhận định nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu đem đến đặc điểm phân bố sản xuất rộng khắp của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?
A. Nguyên liệu dồi dào, phân tán khắp các vùng miền. B. Không đòi hỏi vốn lớn và trình độ người lao động.
C. Nhu cầu thiết yếu trong tiêu dùng của người dân. D. Dân cư, nguồn lao động phân tán trên toàn lãnh thổ.
+ Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho thành phần kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
A. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, chi phối các ngành khác.
B. Có số lượng doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất trên cả nước.
C. Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế trong thời kì Đổi mới.
D. Nắm giữ các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt của quốc gia.
+ Cho biểu đồ về diện tích, dân số của một số quốc gia năm 2016. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tình hình phát triển dân số của Cam-pu-chia, Thái Lan và Việt Nam qua các năm.
B. Quy mô dân số, diện tích lãnh thổ của Cam-pu-chia, Thái Lan và Việt Nam năm 2016.
C. Diện tích lãnh thổ của các quốc gia Cam-pu-chia, Thái Lan và Việt Nam năm 2016.
D. Cơ cấu dân số, diện tích lãnh thổ của Cam-pu-chia, Thái Lan và Việt Nam năm 2016.
Tải tài liệu