Đề thi thử THPTQG 2019 môn Địa lí trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên

Theo đúng như kế hoạch ôn tập Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2018 – 2019 mà nhà trường đã đề ra từ trước, thứ Bảy ngày 02 tháng 03 năm 2019, thầy và trò trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí lần thứ nhất dành cho học sinh lớp 12, đây là kỳ thi không thể thiếu trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa lí năm học 2018 – 2019. Thông qua kỳ thi thử này, các em sẽ được bước vào một kỳ thi hoàn toàn tương tự với kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí, qua đó các em sẽ được làm quen với cách thức tổ chức thi, biết được cấu trúc đề, các dạng bài Địa lí và được rèn luyện, củng cố kiến thức môn Địa lí … để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí.

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Địa lí trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên được biên soạn dựa trên cấu trúc đề minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề có mã đề 109, đề gồm 05 trang với 40 câu dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi Địa lí trong khoảng thời gian 50 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2019 môn Địa lí trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên:
+ Xu thế chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay là:
A. tăng tỉ trọng ngành trồng cây thực phẩm, giảm tỉ trọng ngành trồng lúa.
B. giảm tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp lâu năm, tăng tỉ trọng ngành trồng cây thực phẩm.
C. giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực, tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp.
D. tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hàng năm, giảm tỉ trọng ngành trồng cây ăn quả.
+ Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa của nước ta, giai đoạn 1990-2014?
A. Diện tích, năng suất và sản lượng lúa đều tăng. B. Sản lượng lúa có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
C. Năng suất lúa luôn lớn thứ hai sau diện tích. D. Diện tích lúa tăng chậm nhất nhưng liên tục.
+ Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của một số quốc gia năm 2015?
A. Ma-lai-xi-a xuất siêu ít hơn Xin-ga-po. B. Ma-lai-xi-a nhập siêu nhiều hơn Thái Lan.
C. Việt Nam nhập siêu nhiều hơn Ma-lai-xia. D. Thái Lan xuất siêu nhiều hơn Xin-ga-po.

[ads]


Tải tài liệu