Đề thi thử THPTQG 2021 môn Địa lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử THPTQG 2021 môn Địa lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc sản xuất theo hướng hàng hóa trong chăn nuôi ở nước ta hiện nay?
+ Tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta vẫn còn gay gắt do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9,hãy cho biết nhận xétnào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

[ads]


Tải tài liệu