Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Địa lý 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Địa lý 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn theo dạng đề tương tự với đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Địa lý 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Nước ta có thể chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước trong khu vực là nhờ:
A. Có biên giới chung trên biển và trên đất liền với nhiều nước, có sự giao lưu dễ dàng.
B. Có vùng biển tiếp giáp với vùng biển của 8 nước trong khu vực.
C. Có vị trí liền kề, có sự tương đồng về lịch sử – văn hóa cùng mối giao lưu lâu đời.
D. Nằm ở phía cực Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm vùng Đông Nam Á.
+ Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?
A. Đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung.
B. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
C. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.
D. Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội.
+ Nguyên nhân làm cho địa hình nước ta có tính phân bậc rõ rệt là:
A. địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.
B. trải qua quá trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực.
C. địa hình xâm thực mạnh ở miền đồi núi.
D. địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan