Đề khảo sát Lịch sử THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Gia Tự – Phú Yên

Trong thời điểm còn đúng một tháng nữa, kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 sẽ chính thức diễn ra, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Phú Yên đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực THPT Quốc gia lần 2 năm 2019 môn Lịch sử dành cho học sinh khối 12, kỳ thi được diễn ra vào ngày 25 tháng 05 năm 2019.

THI247.com giới thiệu đến các em đề khảo sát Lịch sử THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Gia Tự – Phú Yên, đề thi có mã đề 501, đề gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Lịch sử THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Gia Tự – Phú Yên:
+ Ý nào không phản ánh đúng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968?
A. Buộc Mĩ phải đến hội nghị Pari để đàm phán với ta về chấm dứt chiến tranh.
B. Tiêu diệt một bộ phận quân Mĩ và đồng minh, giáng đòn mạnh vào chính quyền và quân đội Sài Gòn.
C. Buộc Mĩ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
D. Giành thắng lợi toàn diện qua cả ba đợt tiến công trong năm 1968.
+ Bài học kinh nghiệm lớn nhất rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
A. Phải xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc để đoàn kết toàn dân.
B. Phải sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp.
C. Phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp.
D. Phải xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn.
+ Vì sao Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (11 – 1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
A. Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương.
B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt.
C. Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu.
D. Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật.
Tải tài liệu