Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên

Theo đúng như kế hoạch ôn tập Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2018 – 2019 mà nhà trường đã đề ra từ trước, thứ Bảy ngày 02 tháng 03 năm 2019, thầy và trò trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử lần thứ nhất dành cho học sinh lớp 12, đây là kỳ thi không thể thiếu trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019. Thông qua kỳ thi thử này, các em sẽ được bước vào một kỳ thi hoàn toàn tương tự với kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử, qua đó các em sẽ được làm quen với cách thức tổ chức thi, biết được cấu trúc đề, các dạng bài Lịch sử và được rèn luyện, củng cố kiến thức môn Lịch sử … để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử.

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên được biên soạn dựa trên cấu trúc đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề có mã đề 109, đề gồm 05 trang với 40 câu dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi Lịch sử trong khoảng thời gian 50 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên:
+ Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX?
A. Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh để cô lập, đàn áp phong trào.
B. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế.
C. Nhân dân các địa phương chưa hưởng ứng, tham gia phong trào.
D. Hệ tư tưởng phong kiến của người lãnh đạo ảnh hưởng đến phong trào.
+ Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939?
A. Thành lập được đội quân chính trị hùng hậu.
B. Chuẩn bị tiền đề cần thiết cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
C. Là cuộc tập dượt tiếp theo chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
D. Đường lối của Đảng và chủ nghĩa Mác- Lenin được phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
+ Thắng lợi nào đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước?
A. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. D. Cách mạng tháng Tám năm 1945.

XEM TRỰC TUYẾN