Đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Thời điểm giữa học kỳ 1 của năm học là thời điểm nhiều trường chọn để bắt đầu tổ chức các kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học, bởi vì lúc này, các em đã nắm được một phần kiến thức môn Sinh học 12, và việc bắt đầu sớm như vậy sẽ luôn là lợi thế, để các em có được sự chuẩn bị tốt nhất.

THI247.com chia sẻ đến các em đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô của gen.
B. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A + T)/(G + X) của gen.
C. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
D. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến.
+ Đột biến lệch bội:
A. làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở một hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
B. có thể làm cho một phần cơ thể mang đột biến và hình thành nên thể khảm.
C. không có ý nghĩa gì đối với quá trình tiến hóa.
D. chỉ xảy ra trên nhiễm sắc thể thường, không xảy ra trên nhiễm sắc thể giới tính.
+ Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội A tương ứng quy định người bình thường. Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng. Khả năng để họ sinh đứa con thứ hai cũng bị bệnh bạch tạng là bao nhiêu?
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan