Đề thi thử THPTQG 2021 môn Vật lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử THPTQG 2021 môn Vật lý lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Một vật có khối lượng 500 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Năng lượng dao động của vật là.
+ Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 6 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là:
+ Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng là một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là.

[ads]


Tải tài liệu