Đề KSCL Vật lý 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề KSCL Vật lý 12 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 485 gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh hoàn thành đề thi trong thời gian 90 phút, đề nhằm đánh giá kiến thức đầu năm học và thúc đẩy học sinh ôn tập lại các kiến thức Vật lý các năm học trước sau một kỳ nghỉ hè kéo dài, từ đó tạo bàn đạp để tăng tốc trong năm học mới 2018 – 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý 12 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Điểm sáng (A) đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30 cm, Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho (A) dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của (A) và ảnh (A’) của nó qua thấu kính có đồ thị được biểu diễn như hình vẽ bên. Khoảng cách lớn nhất giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động có giá trị gần với?
+ Phát biểu đúng khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:
A. Có giá trị cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của 0,5π.
B. Có giá trị cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn của π.
C. Có giá trị cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn của π.
D. Có giá trị cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của π.
+ Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, tương ứng là (1), (2) và (3). Dao động (1) ngược pha và có năng lượng gấp đôi dao động (2). Dao động tổng hợp (1 và 3) có năng lượng là 3W. Dao động tổng hợp (2 và 3) có năng lượng W và vuông pha với dao động (1). Dao động tổng hợp của vật có năng lượng gần nhất với giá trị nào sau đây?

[ads]


Tải tài liệu