Đề khảo sát lần 1 Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý 12, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Vật lý 12 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Vật lý 11 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 140, đề thi gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề thi có 50 câu, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 12 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Vật lý 12 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi?
A. trong mạch có một nguồn điện.
B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.
C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.
D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.
+ Một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ 100 cm/s trên đường tròn đường kính 50 cm. Hình chiếu M’ của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hòa. Biết tại thời điểm t = t0, M’ đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Hỏi trước thời điểm và sau thời điểm t0 là 8,5 s hình chiếu M’ ở vị trí nào và đi theo chiều nào?
A. 13,2 cm theo chiều dương; -13,2 cm theo chiều dương.
B. 13,2 cm theo chiều dương; -13,2 cm theo chiều âm.
C. 13,2 cm theo chiều âm; -13,2 cm theo chiều âm.
D. 13,2 cm theo chiều âm; -13,2 cm theo chiều dương.
+ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos2πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này:
(a) Chu kì của dao động là 2 s.
(b) Tốc độ cực đại của chất điểm là 50,26 cm/s.
(c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 300 cm/s2.
(d) Tại t = 1/2s vật qua vị trí x = -8cm.
(e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 32 cm/s.
(f) Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là 30 cm/s.
(g) Quãng đường vật đi được trong 0,25 s luôn là 8 cm.
Số phát biểu sai là?
Tải tài liệu