Đề thi thử TN THPT 2021 môn Vật lý trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử TN THPT 2021 môn Vật lý trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi.

+ Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình. Biên độ của sóng này là?
+ Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?
+ Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng.

[ads]


Tải tài liệu