Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án (tất cả các mã đề) đề khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

+ Some gifted children gain early entry to kindergarten, skip grades, enter college earlier than usual, or take specific courses with older children.
+ Half of the children were away from school last month because of _________of Covid-19.
+ There is so much rain in March in the north part of the country. It is not common.

[ads]


Tải tài liệu