Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lí liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lí liên trường THPT – Nghệ An.

+ Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hoà với biên độ là A =10 cm. Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng dao động của con lắc là.
+ Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 80 cm, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường 2 g = 9,8 m/s . Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động là 21 cm/s. Biên độ góc của dao động gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Một ánh sáng đơn sắc có tần số f, truyền trong chân không với tốc độ c và bước sóng λ. Hệ thức nào sau đây đúng ?

[ads]


Tải tài liệu