Dùng đồ thị hàm số tìm số nghiệm phương trình, bất phương trình

Tài liệu gồm 54 trang, hướng dẫn giải 52 bài toán VDC dùng đồ thị hàm số tìm số nghiệm phương trình, bất phương trình; giúp học sinh ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu dùng đồ thị hàm số tìm số nghiệm phương trình, bất phương trình:
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt. Số phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình bằng?
+ Cho phương trình. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt là?
+ Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ dưới. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm thuộc khoảng. Tổng các phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Biết rằng diện tích phần tô đậm bằng. Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan