Phương pháp giải toán HNO3 cơ bản

Tài liệu gồm 23 trang, hướng dẫn phương pháp giải toán HNO3 cơ bản, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học.

A. KĨ THUẬT TÍNH TOÁN
I. Mô hình tổng quát.
II. Tính toán liên quan đến hỗn hợp ban đầu.
– Thông thường đề bài cho khối lượng của hỗn hợp ban đầu khi đó ta đặt ẩn là số mol các chất rồi thiết lập phương trình.
– Đề bài thường hỏi khối lượng (hoặc %) khối lượng của chất bất kì trong hỗn hợp đầu. Ta thường dùng bảo toàn nguyên tố (thường là N, O, Kim loại) hoặc bảo toàn e để tìm.
– Về vấn đề đặt ẩn cũng cần lưu ý: nếu có thể thì ta nên đặt ẩn trực tiếp là cái đề bài hỏi, để tiết kiệm thời gian và tránh phải đi vòng. Nếu không thể đặt ẩn trực tiếp như vậy thì cũng nên đặt ẩn sao cho từ ẩn đó suy ra được số mol của chất cần tìm dễ dàng.
III. Tính toán liên quan đến HNO3.
Để tìm số mol HNO3, ta có các cách làm sau:
a) Bảo toàn nguyên tố.
b) Sử dụng phương trình bán phản ứng.
c) Sử dụng công thức tính nhanh.
d) Lưu ý: Nếu hỗn hợp ban đầu chứa các chất mà HNO3 thể hiện tính axit (như Fe3O4, MgO …) thì cần cộng thêm phần H+ thể hiện tính axit, hoặc khi hết NO3− thì H+ sẽ thể hiện tính axit.
B. HỆ THỐNG VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập mức độ thông hiểu.
Bài tập mức vận dụng.
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN

[ads]