Phương pháp bảo toàn điện tích giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích giải bài tập trắc nghiệm Hóa học, tài liệu gồm có 7 trang với nội dung gồm 3 phần: phương pháp giải toán, các dạng bài tập thường gặp và bài tập rèn luyện có đáp án.

Khái quát nội dung tài liệu phương pháp bảo toàn điện tích giải bài tập trắc nghiệm Hóa học:
I. CƠ SƠ CỦA PHƯƠNG PHÁP
1. Cơ sở: Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn luôn trung hòa về điện.
+ Trong nguyên tử: số proton = số electron.
+ Trong dung dịch: ∑ số mol × điện tích ion dương = |∑ số mol × điện tích ion âm|.
2. Áp dụng và một số chú ý
a. Khối lượng dung dịch muối (trong dung dịch) = ∑ khối lượng các ion tạo muối.
b. Quá trình áp dụng định luật bảo toàn điện tích thường kết hợp:
+ Các phương pháp bảo toàn khác: bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố.
+ Viết phương trình hóa học ở dạng ion thu gọn.
II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích.
Dạng 2: Kết hợp với định luật bảo toàn khối lượng.
Dạng 3: Kết hợp với bảo toàn nguyên tố.
Dạng 4: Kết hợp với việc viết phương trình ở dạng ion thu gọn.
Dạng 5: Bài toán tổng hợp.

[ads]