Phương pháp bảo toàn electron giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp bảo toàn electron giải bài tập trắc nghiệm Hóa học, tài liệu gồm 16 trang, rất hữu ích cho học sinh trong quá trình học tập Hóa học 10 – 11 – 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Khái quát nội dung tài liệu phương pháp bảo toàn electron giải bài tập trắc nghiệm Hóa học:
I. CƠ SƠ CỦA PHƯƠNG PHÁP
1. Cơ sở của phương pháp
Trong phản ứng oxi hóa khử:
∑ số electron nhường = ∑ số electron nhận.
∑ số mol electron nhường = ∑ số mol electron nhận.
2. Một số chú ý
+ Chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ.
+ Có thể áp dụng bảo toàn electron cho một phương trình, nhiều phương trình hoặc toàn bộ quá trình.
+ Xác định chính xác chất nhường và nhận electron. Nếu xét cho một quá trình, chỉ cần xác định trạng thái đầu và trạng thái cuối số oxi hóa của nguyên tố, thường không quan tâm đến trạng thái trung gian số oxi hóa của nguyên tố.
+ Khi áp dụng phương pháp bảo toàn electron thường sử dụng kèm các phương pháp bảo toàn khác (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).
+ Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 và dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni: nNO3- = ∑ số mol electron nhường (hoặc nhận).
II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
Tải tài liệu