Sách bài tập Công nghệ 6 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách bài tập Công nghệ 6 (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SBT Công nghệ 6 (Chân Trời Sáng Tạo).

Mục lục Sách bài tập Công nghệ 6 (Chân Trời Sáng Tạo):
LỜI NÓI ĐẦU.
CHƯƠNG 1 NHÀ Ở.
Bài 1. Nhà ở đối với con người.
Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình.
Bài 3. Ngôi nhà thông minh.
Ôn tập Chương 1.
CHƯƠNG 2 BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.
Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng.
Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình.
Ôn tập Chương 2.
CHƯƠNG 3 TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG.
Bài 6. Các loại vải thường dùng trong may mặc.
Bài 7. Trang phục.
Bài 8. Thời trang.
Ôn tập Chương 3.
CHƯƠNG 4 ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH.
Bài 9. Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình.
Bài 10. An toàn điện trong gia đình.
Ôn tập Chương 4.

[ads]