Sách giáo khoa Hóa học 8

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Hóa học 8 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Hóa học 8.

Mục lục Sách giáo khoa Hóa học 8:
Bài 1: Mở đầu môn Hoá học.
CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ.
Bài 2: Chất.
Bài 3: Bài thực hành 1.
Bài 4: Nguyên tử.
Bài 5: Nguyên tố hoá học.
Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử.
Bài 7: Bài thực hành 2.
Bài 8: Bài luyện tập 1.
Bài 9: Công thức hoá học.
Bài 10: Hoá trị.
Bài 11: Bài luyện tập 2.
CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC.
Bài 12: Sự biến đổi chất.
Bài 13: Phản ứng hoá học.
Bài 14: Bài thực hành 3.
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng.
Bài 16: Phương trình hoá học.
Bài 17: Bài luyện tập 3.
CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC.
Bài 18: Mol.
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
Bài 20: Tỉ khối của chất khí.
Bài 21: Tính theo công thức hoá học.
Bài 22: Tính theo phương trình hoá học.
Bài 23: Bài luyện tập 4.
CHƯƠNG 4: OXI- KHÔNG KHÍ.
Bài 24: Tính chất của oxi.
Bài 25: Sự oxi hoá – Phản ứng hoá hợp – Ứng dụng của oxi.
Bài 26: Oxit.
Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân huỷ.
Bài 28: Không khí – Sự cháy.
Bài 29: Bài luyện tập 5.
Bài 30: Bài thực hành 4.
CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC.
Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro.
Bài 32: Phản ứng oxi hoá – khử.
Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế.
Bài 34: Bài luyện tập 6.
Bài 35: Bài thực hành 5.
Bài 36: Nước.
Bài 37: Axit – Bazơ – Muối.
Bài 38: Bài luyện tập 7.
Bài 39: Bài thực hành 6.
CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH.
Bài 40: Dung dịch.
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước.
Bài 42: Nồng độ dung dịch.
Bài 43: Pha chế dung dịch.
Bài 44: Bài luyện tập 8.
Bài 45: Bài thực hành 7.
PHỤ LỤC 1
Một số quy tắc an toàn – Cách sử dụng hoá chất, một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
PHỤ LỤC 2
Bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI.
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập VŨ VĂN HÙNG.
Biên tập lần đầu: VŨ THỊ XUYẾN – PHÙNG PHƯƠNG LIÊN.
Biên tập tái bản: PHẠM KIỀU DUYÊN – LÝ THANH PHONG.
Biên tập mĩ thuật: PHAN HƯƠNG.
Thiết kế sách: PHAN HƯƠNG.
Trình bày bìa: TẠ THANH TÙNG.
Sửa bản in: PHẠM KIỀU DUYÊN.
Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.

[ads]